نويسندگانآثار تاريخي يك عاشقدوستان عاشق تنهادوستان عاشقوضعیت من در یاهوآمار وبطراح قالب:موزیک و سایر امکانات

خودکشی

گاه به جایی میرسد که آدم دست به خودکشی می زند!

نه این که تیغ بردارد ، رگش را بزند نه ه ه ه ه !!!!

قید احساسش را می زند...


[+] نوشته شده توسط ☼▀▄▀█▓▒░◄بهنام►░▒▓█▀▄▀☼ در 13:50 | |نامه ی آشکانه غلام سیا به نامزد جدیدش

نامه ی آشکانه غلام سیا به نامزد جدیدش
 
 
 
 
 

 
 
 
 
نامه ی آشکانه غلام سیا به نامزد جدیدش داخه ادامه مطلب بخونی
 


ادامه مطلب

[+] نوشته شده توسط ☼▀▄▀█▓▒░◄بهنام►░▒▓█▀▄▀☼ در 15:6 | |چیچیکای کغار

احتمالا همتون ادونی کغار چن؟؟...کغار یه پرنده شبیه سورسکن ولی یخو گپتر و جونتر از سورسک که فکر اکنم وا فارسی شگن فاخته...
زمستونو وقتی بری صحرا از شهر معمولا سر پسین صدای کغار اشنوی..


کوکوکو کوکوکو

بله..ای صدای کغارن که وا سوز و گداز اخوندن
یادمن وقتی یه چولنگ پنج-شش ساله هسترم بی بی ما چیچیکای کغار بی مه ایگفت(خدا عمرش هادیت):

یه صدایی شهند.. مه امگه ننه ای صدای چن؟؟
ایگو ای صدای کغارن مم..
مه امگو خا چه اگفتن؟؟
ایگو: پیشترون(در زمان خیلی قدیم) دو تا کغار به اسمون ممد و ایسف هسترن..ممد کاکای گپ ایسف هسته...یه روزی ممد و ایسف سر خوراک وا هم دعواشو ابو..خلاصه کاکا ایسف غیض اگنت و از پهلو ممد اریت و دگه هیچوقت هم برناگردد.....
حالا کاکا ممد دلش بی کاکا ایسف خیلی تنگ بودن..همیشه گریغ اکردن و اگفتن:
کوکوکو کوکوکو
کاکا ایسف کاکا ایسف
یه(یکی)بی مه .. دو(دو تا) بی تو

اگفتن کاکا ایسف بدو که سهم خوراک تو بیشترن ولی دگه هیچوقت صدای کاکا ایسف ناشنود و بی کاکا ایسف ناگینت..شاید بی کاکا ایسف شکشتن مم....مم یادت بشت هیچوقت وا کسی دعوا نکنی و از کسی غیض نگری....
خلاصه..ای از چیچیکای ممگپو..

از همی چیچیکا چند تا شروند خاش هم ساخته بودن که سینه وا سینه از گپترن وا ما منتقل بودن و نسلهان که ای شروندون خونده ابودن.....خالو کمبر و خدا بیامرز محمد کمینی هم که صل علی محمد همی شروندون خیلی جون شخوندن...

ای مرغی که نه غارن ای کغارن
نخوندن روی مغ..مغ هم نه غارن
نخوندن کاکا ایسف کاکا ایسف
تموم دردنوم هجر برارن

و در جایی دگه اخونت که:
اوخی.کوکوکو تو چرا نالی شب و روز
برادر باخته ای و خویش دلسوز
نه برادر باختم و نه خویش دلسوز
من از شامس(شانس)کجم نالم شب و روز
خدا یار همتون


[+] نوشته شده توسط ☼▀▄▀█▓▒░◄بهنام►░▒▓█▀▄▀☼ در 15:4 | |نامه غلی سیا به رئیس جمهور

.

***

ادامه مطلب نامه غلم سیا


ادامه مطلب

[+] نوشته شده توسط ☼▀▄▀█▓▒░◄بهنام►░▒▓█▀▄▀☼ در 15:1 | |اموزش شهر بندری

 یالا..امرو موا چند تا شعر به سرحدیون ترجمه بکنم تا وقتی چمک اکنن معنی شعرون بدونن... 

از شما سرحدیها هم خواهشمندم به هنگام رقص در جشنهای بندری معنی این اشعار را در ذهن خود مرور کرده  و با توجه به معنی آن، حرکات خود را تنظیم نمائید تا بتوانید میان همه خودنمایی کرده و جذابتر به نظر آیید.اکنون توجه شما را به چند شعر و آهنگ رایج  که در مجالس شادمانی اجرا می شود و همچنین معانی و توضیحاتی پیرامون آنها جلب می نمایم.باشد که خوشتان بیاید: 

.

***

بروید ادامه مطلب


ادامه مطلب

[+] نوشته شده توسط ☼▀▄▀█▓▒░◄بهنام►░▒▓█▀▄▀☼ در 14:49 | |ماجرای سرباز وبیسیم ◙ محسن ◙

اگن داخه خدمت سربازی خیلی چیزای جالب پیش اتات وبه آدم خاطره ابو .

یه تا چوکو مال محله که داخه تیپ تفنگداران خدمت نکردن یه تا

خاطره خوش از خدمت به ما تعریف ایکه که واقعن ارزش خوندن شه


بری به ادامه سربازی مطلب......


ادامه مطلب

[+] نوشته شده توسط ☼▀▄▀█▓▒░◄بهنام►░▒▓█▀▄▀☼ در 21:42 | |افغانی تلک خر

  لاکی کهنه ... دمپایی کهنه .... رادیات کهنه ....میخریم

      امان از دست ایی افغانیو ...ناهرن که صحب بخوای

     ماجرای کامل در ادامه مطلب ....


ادامه مطلب

[+] نوشته شده توسط ☼▀▄▀█▓▒░◄بهنام►░▒▓█▀▄▀☼ در 18:52 | |کصه های خوش خالو شنبه

دگه هرهفته منتظر کصه های خوش وشیرین خالو شنبه بشی

ایقد کصه مال خالو شنبه خوشن که مگه ...!

(لافم لافوی قدیم ، بگه به گوش خالو نرست!!!)

داستان ارسالی توسط خاروسک

این داستان کشتن گراز

بری به ادامه گراز مطلب .....


ادامه مطلب

[+] نوشته شده توسط ☼▀▄▀█▓▒░◄بهنام►░▒▓█▀▄▀☼ در 18:45 | |گدا

آقا تورو خدا یه کمکی بکن

بچم دو روزه غذا نخورده توروخدا

به من بی چاره کمک کنید

 

.......بری به ادامه گدای مطلب


ادامه مطلب

[+] نوشته شده توسط ☼▀▄▀█▓▒░◄بهنام►░▒▓█▀▄▀☼ در 18:42 | |حسادت۞

امان از دست آدم چهم سور

بعضی آدمو یه طوری نگاه آدم اکنن که معلومن چهمشو سورن

وقتی این چنین افرادی تودی که نگاهتو نکردن

فوری صلوات افرستی و اگی نمک وکَرد شیشه چهم حسود کور ببوت

بری به ادامه چهم سوری مطلب ....

 


ادامه مطلب

[+] نوشته شده توسط ☼▀▄▀█▓▒░◄بهنام►░▒▓█▀▄▀☼ در 18:39 | |صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد